Det er tid igjen for å diskutere tema tatt opp i artikkelform i en TDZ. Vi har tatt for oss nyutgivelsen Yarn 2 og benyttet muligheten til å snakke litt om avhengigheter generelt.

Lenker

Sjekk ut alle lenkene i tilhørende nyhetsbrev.

Panel


Om du har noen spørsmål eller kommentarer. Send en tweet til BartJS på @_bartjs eller kontakt oss på Slack.