Som en del av en episodetype av BartJS Podcast, kalt Temporal Dead Zone, diskuterer vi diverse programmering- og JavaScript-relaterte artikler og bloggposter. Her er podcasten i nyhetsbrev form - som bloggpost.


Temporal Dead Zone #7

Foretrekker du å lære via podcasts? Ingen fare! Hør episoden hvor vi diskuterer artiklene.

Making Sense of React Hooks

https://medium.com/@dan_abramov/making-sense-of-react-hooks-fdbde8803889

En lansering som mange har fått med seg etter at det gikk som en farsott på Twitter. på React Conf i år snakket Sophie Alpert og Dan Abramov om det nye API-et som kommer i React 16.7: Hooks. Hooks er mulighetene til å bruke life cycle functions utenom klasser i React, men gir også mye større rom for nye abstraksjoner og konsise måter å definere tilstandsendringer på. I denne artikkelen forklarer Dan rolig og behagelig om endringene, hva de har og si og forklarer noen konsepter som det er blitt stilt spørsmål om som en reaksjon på lanseringen.

Artikkelen inneholder og embedded video til nevnt presentasjon fra React Conf om du ønsker å se den.

The Evolution of Async JavaScript: From Callbacks, to Promises, to Async/Await

https://tylermcginnis.com/async-javascript-from-callbacks-to-promises-to-async-await/

Om du føler du ikke helt har kontroll på asynkron kode i JavaScript er du ikke alene. JavaScript er single threaded, men betyr ikke at man ikke har kode som kan komme i forskjellig rekkefølge fra slik det er skrevet i kildekoden. Og det er noen forskjellige måter å gjøre det på ettersom språket og plattformen er under utvikling. I de siste årene har vi sett en utvikling når det kommer til asynkron JS, med at det er kommet nye entiteter som kan hjelpe oss sette rett abstraksjon på koden vi skriver. Callbacks som "primær byggekloss", promises som en slags inversion of control, og async/await som syntaktisk sukker for å gjøre promises enklere å bruke i en sekvensiell flyt. I denne artikkelen dekkes alle disse leddene godt med kode eksempler og lettleselig tekst.

Web Performance 101

https://3perf.com/talks/web-perf-101/

Om du er som meg, syns du det kan være litt vanskelig å ha oversikt over de forskjellige grepene man kan ta for å få en nettside til å lastes raskt og føles kjapp. Etterhvert som vi har fått mer og mer kode som overføres og eventuelt kjøres i nettleseren har vi fått andre problemer enn tidligere. Hvordan laster vi bare det vi trenger? Hvordan kan unngå at det tar lang tid før innhold vises? Hvilke bildetyper burde vi bruke når og hvordan kan vi optimalisere bilder? Hvordan håndterer vi fonter? Osv. Det føles komplisert, men det viser seg at det er mange "low hanging fruits" vi kan plukke for å forbedre sidene våre.


Om du likte dette nyhetsbrevet, sjekk ut podcast-diskusjonen om innholdet, og følg oss på Twitter.