Som en del av en episodetype av BartJS Podcast, kalt Temporal Dead Zone, diskuterer vi diverse programmering- og JavaScript-relaterte artikler og bloggposter.

Denne gangen har vi tatt utgangspunkt i ett tema og utforsker forskjellige tilnærmingsmåter rundt det. Vi ser på hvordan man kan håndere oppdatering av store grensesnittilstander og håndere endringer på det i på en effektiv måte. Spesifikt ser vi på to forskjellige tilnærminger: verdisammenligning og sporing av tilstandsendring.


Temporal Dead Zone #5

Hør episoden hvor vi diskuterer artiklene som er nevnt i dette nyhetsbrevet.

Updating UIs: value comparison VS mutation tracking

Av Christian Alfoni

Artikkelen som trigget hele diskusjonen. Christian sammenstiller to tilnærmingsmåter for oppdatering av grensesnittet som et resultat av tilstandsendringer. På veien diskuterer Christian ting som tilstandsnormalisering og modellering, ytelsesbetraktninger og perspektiv rundt syntaks. Artikkelen ønsker å få frem at tilstandsoppdatering burde være så enkelt som mulig, og ikke ha innvirkning på performance av applikasjonen dersom man modellerer store nøstede tilstander.

Getting Started with Vuex: Managing State in Vue.js

Av Alan Morel

Gir en kort innføring i hvordan tilstand håndteres i en typisk Vue-applikasjon via Vuex. En implementasjon som kan sies å være lik andre implementasjoner vi har sett i JavaScript-land de siste årene og bygger på utprøvde metoder. Litt annerledes er det at den da baserer seg på mutation tracking fremfor immutable data. I denne artikkelen ser vi et klassisk eksempel med Todo for å gi et innblikk i de forskjellige sentrale delene til Vuex: State, Actions, Getters og Mutations.

The State of Immutability

Av Maciej Sikora

Selv om artikkelen kunne hatt godt av litt rettskriving kommer informasjonen frem bra. Her tar Maciej Sikora et tydelig standpunkt om hvorfor immutability kreves for tilstandshåndtering i et grensesnitt. Med noen spissformuleringer, men med fantastisk søte tegninger, blir det beskrevet hvorfor immutability har noe for seg fremfor nøyaktig hva det er og hvordan det er implementert i JavaScript. Med på kjøpet får man og to anbefalinger til videoer å se.


Om du likte dette nyhetsbrevet, sjekk ut podcast-diskusjonen om innholdet, og følg oss på Twitter.