Årets siste TDZ: episoden der vi diskuterer temaet bak et nyhetsbrev vi gir ut. Vi har besøk av Jacob Berglund og Jørgen Abrahamsen og har hyggelige og engasjerte samtaler om sikkerhetsbrudd på en populær pakke i NPM, event-stream, en interessant fremgangsmåte for å bøte på manglende cache ved inlining av CSS, et forslag til standarden om valgfritt typesystem og en uenighet rundt hva som er best å navngi felles globalt objekt i JavaScript.

Lenker

Sjekk ut alle lenkene i tilhørende nyhetsbrev.

Panel


Om du har noen spørsmål eller kommentarer. Send en tweet til BartJS på @_bartjs eller kontakt oss på Slack.