Vi har det veldig gøy med innspilling av podcaster selv. Vi møtes en gang i måneden, gjerne med en gjest, og diskuterer ting vi interesserer oss i. Samtidig syns vi det er ekstra gøy når andre engasjerer seg i det også – når konseptet beveger seg litt utenfor vår lukkede sfære og vi kan være med å motivere andre til å lære med om programmering. For at det skal kunne gå er vi avhengig av at andre oppdager podcasten. Dette er vi dårlig til å oppfordre til selv.

En viktig kanal for oppdagelse er iTunes. Der kommer man høyere opp på listen ut i fra rating (antall og score) og reviews. Dette er noe BartJS Podcast mangler sårt. Vi håper derimot at dere kan hjelpe med dette. Ved å gå på review.bartjs.io blir man sendt direkte til iTunes lenken, hvor man kan kjapt gi en rating og kanskje en review.

Takk for hjelpen!