BartJS Podcast var på Web Rebels-konferansen i Oslo og tok opp samtaler om presentasjoner med forskjellige deltakere i pausene. Denne episoden er del 1 av 3 og vi dekker alle presentasjoner av første dagen av Web Rebels. Alle presentasjonene av dag 1 finnes på http://youtu.be/9JYnL-kQg0o og talk-spesifikke videoer kommer etterhvert.

Tusen takk til Jonas Follesø, Stian Møllersen, Tri Nguyen, Linn Vikre, Cathinka Walberg, Kim Joar Bekkelund, Alexander Pope og Arne Martin Aurlien som stilte opp og bidro med sin kunnskap!

Lenker