I et forsøk på å være åpen og transparent, har BartJS Podcast tidligere publisert (om noe sporadisk) lytterstatistikk. Dette blir ikke nødvendigvis gjort fast, men når noen kommer på det. Nå prøver vi å flytte over den statistikken til denne siden i et forsøk på å samle informasjon rundt BartJS.

Her kommer oppdatert statistikk etter første dag med lytterdata for nyeste episode: Episode 7: Ny i JS

Statistikken gjelder perioden fra uke 38 (19. september til) nå uke 43 (26. oktober).

Man kan alltid se oppdaterte lyttertall på episodene på Soundcloud/BartJS.

Den totale dataen er litt farget av at vi ikke hadde dyptgående statistikk den første perioden og alt blir derfor registrert som via Soundcloud.

Ukentlig per episode

Ukentlig fordelt på enheter