I et forsøk på å være åpen og transparent, har BartJS Podcast tidligere publisert (om noe sporadisk) lytterstatistikk. Dette blir ikke nødvendigvis gjort fast, men når noen kommer på det. Nå prøver vi å flytte over den statistikken til denne siden i et forsøk på å samle informasjon rundt BartJS.

Her kommer oppdatert statistikk etter første dag med lytterdata for nyeste episode: Episode 8: JS Golfing

Statistikken gjelder perioden fra uke 42 (17. oktober) til midten av uke 47 (23. november).

Man kan alltid se oppdaterte lyttertall på episodene på Soundcloud/BartJS.

Ut i fra denne grafen ser det ut som nyeste episode har færre lyttere enn tilsvarende release for en måned siden, men dette er rett og slett for at nyeste episoden er litt for nye. Den har ca 10 flere lyttere første dagen sammenlignet med forrige.

Den totale dataen er litt farget av at vi ikke hadde dyptgående statistikk den første perioden og alt blir derfor registrert som via Soundcloud.

Ukentlig per episode

Ukentlig fordelt på enheter