Noen ganger ruller det inn forespørsel eller ønsker om å dele stillingsannonser via BartJS, både på Slack og Facebook. Noen ønsker også at vi sender ut e-post til de som er registrert på Meetup-en.

BartJS ønsker ikke å være noen som sender reklame til medlemmer. Samtidig ser vi at mange av de forespørselene kan være interessante for medlemmer av BartJS Meetupen. De er ofte Trondheimslokale og interessante for de som er opptatt av JavaScript og webutvikling. Mange er og i en slik størrelse at det kan være interessant for studenter som ønsker en deltidsstilling.

Derfor har vi opprettet et åpent repo på Github for å poste stillingsannonser. Her kan hvem som helst legge ut en stilling de ønsker utviklere til, og de som er interessert i en jobb kan følge med ved å trykke Watch oppe i høyre hjørnet på siden.

Det er noen forutsetninger for å poste en stillingsannonse:

  • Det skal være lønnet arbeid. Ingen stillingsannonser for en partner til startup hvor du har en super idé, men trenger bare noen til å utvikle det.
  • Det skal være rettferdige vilkår. Stillingsannonen skal ikke stille urimelige krav til scope sammenlignet med deadline.
  • Bruk inkluderende ord. En stillingsannonse skal ikke rette seg mot en spesifikk gruppe med å ekskludere andre. Code of Conduct gjelder som i alle andre BartJS fora.