Episoden hvor vi har med oss Kristian Tryggestad og diskuterer Angular 2.0, migrering fra Angular 1.x til 2, Bruk av EcmaScript Stage 0-features, og sammenligner med andre alternativ.

Lenker

Slide

  1. https://github.com/BartJS/meetups/issues/20#issuecomment-203620131

Personer

  1. Kristian Tryggestad Twitter
  2. Marius Krakeli Twitter
  3. Bart.js Twitter
  4. Mikael Brevik Twitter

Ressurser

  1. https://angular.io/
  2. https://github.com/angular/angular
  3. Egghead AngularJS Intro: https://egghead.io/technologies/angularjs
  4. Egghead Rx.JS Intro: https://egghead.io/series/introduction-to-reactive-programming
  5. Egghead Redux Intro: https://egghead.io/series/getting-started-with-redux