/ Podcast-episoder

Episode 25: Musikkvisualisering med WebGL

Som i forrige episode har vi med oss Stian Veum Møllersen. Denne gangen snakker vi om hvordan han har kombinert sine hobbyer musikk og kreativ programmering til å visualisere lyd med WebGL og den funksjonelle abstraksjonen regl.

Lenker

  1. Audio API: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Audio_API
  2. WebGL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebGL_API
  3. getUserMedia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Navigator/getUserMedia
  4. regl: https://github.com/regl-project/regl
  5. glsl: https://en.wikipedia.org/wiki/OpenGL_Shading_Language

Panel


Om du har noen spørsmål eller kommentarer. Send en tweet til BartJS på @_bartjs eller kontakt oss på Slack.

Mikael Brevik

Mikael Brevik

Organiserer BartJS Meetup, vert for BartJS Podcast og ukentlige videoer med kode på https://kodesnutt.io.

Read More
Episode 25: Musikkvisualisering med WebGL
Share this

Subscribe to BartJS