Vi starter 2018 med å snakke om en sentral brikke i moderne JavaScript: NPM. Pakkesystemet til både nettleser og server for JavaScript. Til å hjelpe oss få innblikk i hvordan vi kan bruke NPM til lokale avhengigheter og hvilke problemer NPM kan by på har vi med oss Torgeir Thoresen som gjest.


Lenker

Panel


Om du har noen spørsmål eller kommentarer. Send en tweet til BartJS på @_bartjs.