Vi er samlet en siste gang for 2017 og vi har nok en gang tatt med oss Christian Alfoni. Vi diskuterer hva vi syns har vært viktig eller utpekt seg for JavaScript i 2017, alt fra WebAssembly til PWA og Vue.js.


Lenker

Panel


Om du har noen spørsmål eller kommentarer. Send en tweet til BartJS på @_bartjs.