Denne gangen ser vi til språk som oversettes til JavaScript og vi har besøk av Inge Solvoll som snakker om ClojureScript og Geir Sagberg som snakker om TypeScript.

Lenker