Deler av panelet har vært på tur til Berlin for den (foreløpig) siste utgaven av JSConfEU. En konferanse som har mye historiske høydepunkter i JavaScript-verden. Dette året var ikke uten unntak om du skal tro panelet. På slutten av dag en ble det som noen omtaler som et potensielt vendepunkt for JS-økosystemet lansert i form av et nytt federert desentralisert pakkeregister og verktøy. Ment som en mulig erstatter for et potensielt belastet VC-finansiert npm, inc. Hør dagens episode for refleksjoner og reaksjoner av det som beveger seg i bransjen.

Lenker

Panel


Om du har noen spørsmål eller kommentarer. Send en tweet til BartJS på @_bartjs eller kontakt oss på Slack.