BartJS

En meetup. En Podcast. Et community

RSS Subscribe

Episode 13: Web-apps og hybrider

I denne episoden har vi med oss Stian Standahl og vi har en løs samtale om Hybrid-rammeverket Ionic, Progressive Web Apps og verden rundt apps med webteknologier.

Lenker

Anbefalinger

Panel

Episode 12: Cerebral.js & Open Source

Christian Alfoni er på besøk for å snakke om Cerebral.js. Et Open Source JavaScript rammeverk med fokus på informasjonsflyt i komplekse løsninger. Vi snakker om rammeverket og om det å drive Open Source prosjekt.

Lenker

 1. Cerabral 2
 2. flux-angular
 3. @christianalfoni på Github
 4. Function Tree
 5. Turning the Database inside-out
 6. Cycle.js
 7. MobX
 8. Redux
 9. Dan Abramov - Live React: Hot Reloading with Time Travel at react-europe 2015
 10. JSX
 11. DefinitelyTyped
 12. Webpack Analyser

Anbefalinger

Panel

Lytterstatistikk: September - Oktober 2016

I et forsøk på å være åpen og transparent, har BartJS Podcast tidligere publisert (om noe sporadisk) lytterstatistikk. Dette blir ikke nødvendigvis gjort fast, men når noen kommer på det. Nå prøver vi å flytte over den statistikken til denne siden i et forsøk på å samle informasjon rundt BartJS.

Her kommer oppdatert statistikk etter første dag med lytterdata for nyeste episode: Episode 7: Ny i JS

Statistikken gjelder perioden fra uke 38 (19. september til) nå uke 43 (26. oktober).

Man kan alltid se oppdaterte lyttertall på episodene på Soundcloud/BartJS.

Den totale dataen er litt farget av at vi ikke hadde dyptgående statistikk den første perioden og alt blir derfor registrert som via Soundcloud.

Ukentlig per episode

Ukentlig fordelt på enheter