BartJS

En meetup. En Podcast. Et community

RSS Subscribe

Episode 2: No Country For Old JavaScript

Denne gangen ser vi til språk som oversettes til JavaScript og vi har besøk av Inge Solvoll som snakker om ClojureScript og Geir Sagberg som snakker om TypeScript.

Lenker