/ Podcast-episoder

Episode 2: No Country For Old JavaScript

Denne gangen ser vi til språk som oversettes til JavaScript og vi har besøk av Inge Solvoll som snakker om ClojureScript og Geir Sagberg som snakker om TypeScript.

Lenker

Mikael Brevik

Mikael Brevik

Organiserer BartJS Meetup, vert for BartJS Podcast og ukentlige videoer med kode på https://kodesnutt.io.

Read More
Episode 2: No Country For Old JavaScript
Share this

Subscribe to BartJS